OZONLAMA İŞLEMİ TEMEL BASAMAKLARI

Ozon üretimi için başlıca iki ayrı tip cihaz kullanılmaktadır:

  1. Plaka tip ozon jeneratörü (Plate-type)

    Bu cihazlarda dielektrik olarak kalın düz plakalar ve metal elektrotlar kullanılır. Kullanma güçlüğü nedeniyle plaka tip ozon jeneratörleri, fazla kullanım alanı bulamamıştır.

  2. Tüplü tip ozon jeneratörleri

    Bu cihazlarda ise, kalınlığı daha az olan cam tüpler ve tüplerin ortasında madeni ayrı bir tüp kullanılmaktadır.
Her iki sistemde de esas olarak, elektrotların tipine ve kalınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte, elektrotlara yüksek elektrik akımı ( 10.000 - 20.000 Volt) uygulanmak suretiyle oksijen parçalanarak ozon haline dönüştürülür. Bu işlem sırasında ısınan elektrotların sürekli soğutulması ve verilen havanın nem içermemesi oldukça önemlidir.
Modern ozon jeneratörleri, havadan ozon elde edildiği durumlarda % 1-2 (ağırlıkça) konsantrasyonda çalışır. Sadece ozon üretmek için gerekli olan güç, 1 gram ozon için 14 -18 Wh civarındadır. Bu değer, jeneratörün tipine, istenilen ozon konsantrasyonuna, ozon elektrotlarının sayısına ve havanın nem miktarına dayanmaktadır. Oksijen kullanan jeneratörlerde ozon üretimi, hava kullanan jeneratörlerden 1.8 -2.6 defa daha çok güç ister.
Ozonun sudaki erime kabiliyeti, oksijene nazaran 12.5 kez daha fazladır. Ozon gazının suda erimesi; basıncı ile doğru orantılı, sıcaklığı ile ters orantılıdır. (Henry Kanunu) Bu yüzden ozonun suda eriyebilmesi için suyun sıcaklığının düşük, uygulanan basıncın ise yüksek olması gerekmektedir.

Temas Süresi
Ozon ile dezenfeksiyonun en önemli şartlarından birisi, gerekli temas süresinin sağlanmasıdır. Bu sebeple ozondan tam faydalanmak için genellikle iki kademede ozon verilmesi yararlı olacaktır. Böylece ozonun su ile temas süresi uzatılabilir.

Ozonlama işleminde, flokülasyon basamağını verimli hale getirebilmek için, kontak zamanı kısa tutulmalı, (yaklaşık 2 dakika) ozonlama hızı ise litrede 0.1mg/lt ozon olacak düzeyde tutulmalıdır. Büyük miktarlarda çözünmüş ozon, flokülasyon basamağını ters yönde etkileyecektir.


Ozonun Eritilmesi

İstenen verimin alınabilmesi için, ozonun su içinde eritilmesi çok önemlidir. Ozonun suda eritilmesinde, uygulanan karıştırma metodu kadar suyun sıcaklığı, pH’ı, içerdiği toplam çözünmüş madde miktarı ve uygulanan basınç da göz önüne alınmalıdır. Aşağıda suyun derecesine göre ozon gazının suda çözünürlüğü, yüzde konsantrasyona bağlı olarak incelenmiştir. (Stover et al., 1986)

Sıcaklık
Ozon Konsantrasyonu (*) (% Ağırlık)
0C
% 0.001
% 0.1
%1
% 1.5
%2
%3
%4
U.V - 254 nm
U.V - 185 nm
CD
CD
CD
CD
CD
Ozonun Suda Çözülebilirliği (mg/lt)
5
0,007
0,74
7,39
11,09
14,79
22,18
30,159
25
0,004
0,35
3,53
5,29
7,05
10,58
14,10
30
0,003
0,27
2,70
4,04
5,39
8,09
10,78

(*) Ozon gazının konsantrasyonu, 20 0C standart sıcaklık ve 1 atmosfer standart basınç altında hesaplanmıştır.


Diğer yandan, istenen arıtım ve dezenfeksiyonun sağlanabilmesi için ozon gazının su içinde çok küçük kabarcıklar halinde dağıtılması gereklidir. Ozon kabarcıkları 3 mm'den küçük olmalıdır (optimum 1 mm). 3 mm çapındaki ozon kabarcıklarının, 10 mm çapındaki ozon kabarcıklarına nazaran mikropla temas değeri 32 kez daha fazladır.


Hava kabarcığının, reaksiyon tankında yükselme hızı da ne kadar yavaş olursa, ozonun suyla temas süresi artacağından, dezenfeksiyon o derece etkili olacaktır. Optimum su derinliği, 3.7 - 5.5 m olmalıdır. 5.5 m'den daha fazlası pratik değildir.

geri Geri
 

ANA SAYFA | ÜRÜNLERİMİZ | REFERANSLARIMIZ | HİZMETLERİMİZ | OZON HAKKINDA | OZON JENERATÖRÜ | İLETİŞİM

Tasarım Fil Tanıtım Yazılım ve uygulama bireysel bilişime aittir.