DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Kapsamı;
Danışmanlık hizmetlerimizin amacı; planlanan su yatırımının hatasız, ekonomik ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için gerekli olan bilgi birikimlerinin yatırımcıya aktarılmasıdır.

Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek olan yatırımlar için aşağıdaki konular, Opal’in danışmanlık hizmetleri kapsamındadır.

 1. Söz konusu kaynak veya içme suyunun, yatırım yapmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi:
  1. Kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçlarının, Türkiye ve Dünya su standartlarıyla karşılaştırılarak, Türkiye'deki pazar payı ve ihracat şansının saptanması,
  2. Kaynağın, Yönetmelikte belirtilen tipe uygun olup olmadığının ve yapılması gereken düzenlemelerin saptanması,
  3. Seçilen şişeleme şekline ve yapılacak yatırımın tutarına bağlı olarak, kapasite kullanımı, maliyet analizi ve yatırımın geri dönüş süresini içeren fizibilite raporunun ve ayrıntılı termin planının hazırlanması,
 2. Ön izin ve çalışma ruhsatı almak için gerekli resmi işlemlerin yerine getirilmesi:
  1. İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden ve Sağlık Bakanlığı’ndan ön izinlerinin ve işletme tamamlandıktan sonra işletme ruhsatının alınması aşamalarında her tür resmi yazışma ve bürokratik işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması için gerekli danışmanlık hizmetleri.
  2. Depo ve isale hattında gerekli olacak mimari yapıların eskizlerinin ( maslak, ara depo v.b. ) hazırlanması,
  3. Depo ve imlahane eskizlerinin hazırlanması,
   Şirketimiz, mimari projelerin çizimi ve bu projelerin uygulanması sırasında danışmanlık hizmeti verecektir. Projelerin doğru ve gıda işletmesine uygun çizilmesi bina içi yerleşimlerin saptanması, izinlerin alınmasını kolaylaştırdığı gibi, işletmede gerekli hijyenin sağlanabilmesi açısından da önemlidir. Bu aşamada, inşaat ve tesisatta gıda işletmesine uygun malzeme seçilmesi, ileride meydana gelebilecek ve ürün kalitesini doğrudan etkileyecek riskleri ortadan kaldırmaktadır.
 3. İşletmenin, Kaynak ve İçme Suyu Yönetmeliklerinde belirtilen parametrelere ve Dünya Standartlarına uygun kurulması:
  1. Gerekli makine ve ekipman seçiminde danışmanlık hizmeti,
   Şirketimiz, yatırım için uygun olan şişeleme şekliyle ilişkili olarak, şişe imal, yıkama, dolum, kapaklama vb. makinelerin komple hat veya parça parça alımı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı firmalarla doğrudan ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Bu aşamada, ekonomik ve hijyenik açıdan en yeni ve gelişmiş teknoloji gözönüne alınarak, makina şartnameleri hazırlanacak ve fiyat araştırılması yapılacaktır.
  2. Şişelenmeden önce, suya uygulanacak dezenfeksiyon ve filtrasyon işlemlerinin seçimi, Su İşlem Odasının yerleşimi ve devreye alınması aşamalarında danışmanlık hizmeti,
   Şişelenecek suyun karakteri gözönüne alınarak, şişelemeden önce, Yönetmeliğe uygun olarak hangi tür arıtım ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçmesi gerektiği saptanacaktır. Başlangıçta yanlış seçilen dezenfeksiyon yöntemleri, suyun kalitesini ters yönde etkilemekte ve zaman içinde işletme maliyetini arttırdığı gibi kimi zaman da yeri doldurulamaz maddi zararlara yol açmaktadır. Bu yüzden, ilk adımda suya ve işletmeye en uygun hijyenik ve ekonomik yöntemin seçilmesi önemlidir.
  3. Depo ve imlahane eskizlerinin hazırlanması,
   Şirketimiz, mimari projelerin çizimi ve bu projelerin uygulanması sırasında danışmanlık hizmeti verecektir. Projelerin doğru ve gıda işletmesine uygun çizilmesi bina içi yerleşimlerin saptanması, izinlerin alınmasını kolaylaştırdığı gibi, işletmede gerekli hijyenin sağlanabilmesi açısından da önemlidir. Bu aşamada, inşaat ve tesisatta gıda işletmesine uygun malzeme seçilmesi, ileride meydana gelebilecek ve ürün kalitesini doğrudan etkileyecek riskleri ortadan kaldırmaktadır.
 4. İşletmenin devreye alınması:
  1. Su analiz laboratuvarı kurulması ve laboratuvara Yeterlilik Belgesi alınması,
   İşletme içinde, suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılabileceği su analiz laboratuvarı kurulması, Kaynak Suları Yönetmeliği gereğidir. Şirketimiz, kalite ve sağlık yönünden, kaynak sularında sürekli kontrolü gereken parametrelerin analizlerinin kolaylıkla yapılabileceği su analiz laboratuvarı kurularak devreye alınmasını sağlayacak ve Şirketiniz tarafından görevlendirilecek teknik elemanlara su analizleri konusunda eğitim verecektir.
  2. Tesis tamamlanarak devreye alınma aşamasında, üretim ve stokların takibi için gerekli olan üretim raporları, ambar ve stok kartları, laboratuvar analiz ve bilgi formlarının hazırlanması,
   Şirketimiz, işletmelerde üretim ve stokların başlangıçtan itibaren doğru ve düzenli takibini sağlayacak ve buna bağlı olarak maliyet analizlerinin yapılmasını kolaylaştıracak rapor ve dökümantasyonun hazırlanmasını sağlamaktadır. Gerekli rapor ve formlar, işletmenin yapısı ve mevcut şartlar gözönüne alınarak, Şirketimizin, mevcut deneyim ve gözlemleri ışığında, bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.
  3. Üretimde görev alacak personele, fabrika hijyeni ve dezenfeksiyonunun sağlanması konularında eğitim verilmesi.
geri Geri
 

ANA SAYFA | ÜRÜNLERİMİZ | REFERANSLARIMIZ | HİZMETLERİMİZ | OZON HAKKINDA | OZON JENERATÖRÜ | İLETİŞİM

Tasarım Fil Tanıtım Yazılım ve uygulama bireysel bilişime aittir.